Теленор България отчете 59 млн. лева оперативна печалба за полугодието на 2017 г. и 31 млн. лева за второто тримесечие на годината, съобщават от economic.bg. За тримесечието общите приходи са 163 млн. лева, а за полугодието - 322 млн. лева.