Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цените на електрическата енергия за новия регулаторен период - от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.

От 1 юли цената на електроенергията за битовите потребители се повишава средно с 3,4 %. За клиентите на "Електрохолд Продажби" /ЧЕЗ/ изменението на крайната цена е с 2,70 %, за "ЕВН България Електроснабдяване" - с 3,47 %, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - с 4,45 %. В тези цени са включени както цената на електроенергията, така и цените на мрежовите услуги, отбелязва КЕВР.

В съобщението се казва, че постигнатото минимално увеличение от 3,4% е в резултат на предприетите от Комисията регулаторни мерки. "Независимо, че енерго-преносните предприятия заявиха значително повишаване на своите разходи за пренос, Комисията намери резерви в системата, за да неутрализира това увеличение."

Регулаторът излага у предприети три мерки:

  • премахва компонентата - задължения към обществото,
  • увеличава квотата на АЕЦ Козлодуй от 20% на 30% за новия ценови период 2022/2023, и
  • премахна премиите за значителна част от ВЕИ производителите, като пренасочи освободения финансов ресурс за намаляване на цените на битовите клиенти.

Тези мерки дават възможност да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на електроразпределителните дружества "ЕВН България Електроснабдяване", "Електрохолд Продажби" /преди ЧЕЗ/ и ЕНЕРГО-ПРО Продажби" и на Енергийния Системен Оператор, изтъква КЕВР.

Като резултат на минималното увеличение от 3,4% цените на електроенергията за битовите потребители в България остават най-ниските в цяла Европа. Това защитава българските домакинствата от шоковото повишение в резултат на войната в Украйна, при което цената на електроенергията в битовия сектор се повиши с 45% в останалата част на континента, посочва регулаторът.