След възобновяване на работата на ТЕЦ Марица 3 - Димитровград РИОСВ прави изключително чести проверки за замерване на димните газове. До този момент не са отчетени превишения на нормите от страна на централата, макар измерванията да са многократни в различни часови пояси.

"Последната от проверките беше в деня, в който в града имаше отчетено много високо замърсяване, а при нас всичко беше в норма. Имаме наложени 2 санкции, но те са свързани с технически параметри, които не влияят върху екологичните норми", казват от предприятието и това се потвърждава от многократните изявления на екологичната инспекция. Освен многократните, на моменти почти ежедневни проверки за установяване на това дали излизащите от комина димни газови са в норма, в близост до предприятието за около месец е била разположена мобилна измервателна станция, която също не отчита отклонения.

В ТЕЦ Марица 3 - Димитровград от години има функционираща сероочистваща инсталация, както е записано и в комплексното разрешително.

Вероятната причина за отчитането на превишенията на нормите най-вероятно се крие в много старата градска измервателна станция, за което се съмняват не само от ТЕЦ-а, а и външни експерти. Градската станция е разположена в низина между високи блокове на място, което няма движение на въздушни маси. Това не е било така преди 30 години, когато е монтирана, но разрастването на градовете и застрояването са довели до промяна на ситуацията на местоположението, което не е променяно оттогава. Затова и от ТЕЦ Марица 3 - Димитровград закупуват чисто нови модерни станции, които ще измерват реалната картина за въздуха в града. Данните от тях ще се следят в реално време от всеки гражданин на сайта на Общината още този месец.

Общински съветници, начело с главния еколог на Община Димитровград, са определили местоположението им, с оглед да бъдат постигнати обективни измервания.

"Най-големият интерес за установяване на истината е наш. Считаме, че спазваме всички условия на комплексното си разрешително, а превишаването на нормите не се дължи на нашата работа", допълват от централата