От 09:00 часа на 4 юли 2022 г. (понеделник) започва изплащането на суми, включени в петата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н). Общата сума в петата частична сметка за разпределение е 30 млн. лева. Това съобщиха синдиците на "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност), като плащането ще се извършва на основание чл. 99, ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). 

Изплащането на сумите от петата частична сметка се извършва чрез клоновата мрежа на "УниКредит Булбанк" АД, като таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на "УниКредит Булбанк" АД.

Петата частична сметка е изготвена в изпълнение на разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗБН, съгласно която синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с приети по смисъла на чл. 69, ал. 1 вземания съобразно реда, привилегиите и обезпеченията, и одобрена от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл. 99, ал. 1 от ЗБН.

Всеки кредитор на КТБ АД (н) може да провери каква е разпределената му за получаване сума в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията на Република България: portal.registryagency.bg, раздел "Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел", подраздел "Справки", по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК:831184677, в раздел "Обявени актове". Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваната пета частична сметка за разпределение можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел "Въпроси и отговори". За бърз достъп натиснете тук.

Допълнителна информация, свързана с изплащането на средствата от петата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н), можете да получите всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" №10, или на следните телефони: 070018888, 02/8015478, 02/8015495, 02/9375653 и 02/8015436.