До края на Програмата за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) средствата, които могат да бъдат възстановени на кредиторите, се очаква на възлязат на над 1.3 млрд. лева. Това сочат оценките на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), оповестени от председателя на Управителния съвет на Фонда Матей Матев в априлския бюлетин на Асоциацията на банките в България.

Към края на март 2021 г. сумите, разпределени за изплащане на кредиторите по изготвените от синдика на КТБ и одобрени от ФГВБ четири частични сметки за разпределение на налични суми между кредиторите на банката с приети вземания, възлизат на над 1.25 млрд. лв., което е значително повече от прогнозата за събиране на вземанията, определени на 800 млн. лв. в доклада от септември 2015 г. на специализирана международна разследваща компания АликсПартнърс Сървисис ЮКей (AlixPartners Services UK LLP), отбелязва Матев.

Според него в тази връзка не бива да се пропуска фактът, че събраните суми от длъжниците на банката са в такъв размер благодарение на своевременните промени в Закона за банковата несъстоятелност, направени след обявяването на КТБ в несъстоятелност.

Макар и оспорвани, включително пред Конституционния съд на България, промените в закона дадоха възможност на синдика на КТБ да постигне този резултат, като вероятно без тях събраната и разпределена на кредиторите сума щеше да бъде именно тази, прогнозирана от разследващата компания АликсПартнърс Сървисис ЮКей, казва председателят на Фонда.

Припомняме, че още при достигане на законовия праг за извършване на първо разпределение на събраната сума, през 2017 г. УС на ФГВБ одобри първата, изготвена от синдика, частична сметка за разпределение между кредиторите на КТБ.

След законови промени през 2019 г., даващи право на кредиторите, които не са обжалвали одобрената от Фонда сметка да получат полагащите им се суми, през 2020 г. бяха изготвени от синдика на КТБ и одобрени от УС на ФГВБ две частични сметки за разпределение, а през 2021 г. - и още една частична сметка за разпределение, така че кредиторите започнаха да получават всичко, което им се полага, съгласно закона.

С оглед на изложеното, изплащането на дължимите суми от първата частична сметка за разпределение между кредиторите започна през май 2019 г., припомня Матев.

От общата сума за разпределение в размер на 570 млн. лв. до 31 декември 2020 г. бяха изплатени 535.4 млн. лева.

През септември 2020 г. стартира изплащането на дължимите суми по втората частична сметка, по която от общата сума за разпределение между кредиторите на КТБ - 430 млн. лв., до края на 2020 г. бяха изплатени 384.9 млн. лева.

През 2020 г. УС на ФГВБ одобри третата частична сметка за разпределение на стойност 5.6 млн. лв., с която е разпределена сума на обезпечен кредитор, изплатена през октомври същата година.

През 2021 г. ФГВБ одобри и четвърта частична сметка за разпределение на обща сума 250 млн. лв., изплащането на дължимите суми от която започна на 30 март 2021 г.

Получените от ФГВБ, като най-голям кредитор на КТБ след встъпване в правата на вложителите с гарантирани влогове, суми от първата, втората и четвъртата частична сметка за разпределение са съответно: 418.3 млн. лв., 320.6 млн. лв. и 189.1 млн. лв., или общо 928 млн. лв. По този начин, вследствие на получените по линия на суброгацията суми, Фондът увеличи активите си и се позиционира финансово още по-стабилно, обясни още Матев.