Търговското салдо за юни 2021 г. е отрицателно в размер на 273.2 млн. евро, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс, публикувани днес.

За месеците от януари до юни 2021 г. търговското салдо е отрицателно - в размер на 1,194 млрд. евро при дефицит от 591.5 млн. евро за същия период на 2020 г.

Износът на стоки

за юни е бил 2,896 млрд. евро, като нараства със 713,4 млн. евро (32.7%) за година, отбелязва БНБ.

За периода от началото на януари до края на юни 2021 г. износът на страната ни е възлизал на 16,112 млрд. евро, като нараства на годишна база с 2,962 млрд. евро (22.5%). 

Припомняме, че преди година експортът за първото полугодие на 2020-а се сви на годишна база с 6.5 на сто.

Вносът на стоки

за юни 2021 г. е 3,169 млрд. евро, като нараства с 841.6 млн. евро (36.2%) спрямо юни 2020 г., отчита още Централната банка.

За месеците от януари до юни 2021 г. вносът възлиза на 17,307 млрд. евро, като нараства с 3,565 млрд. евро (25.9%) спрямо същия период на 2020 г. 

Миналата година вносът за месеците от януари до края на юни се сви на годишна база с 11.7 процента.