През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1% спрямо 2019 г. и е в размер на 35,836 млрд. лева. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През декември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,705 млрд. лева.

През изминала година при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (32.3%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (23.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.7%).

Вносът на стоки

в България от ЕС през 2020 г. спада с 9.2% спрямо 2019 г. и е на стойност 36,555 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През декември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,184 млрд. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен през 2020 г. най-голямо увеличение спрямо 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (9.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (50.2%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС през 2020 г. е отрицателно и е на стойност 719.1 млн. лева.