Проверките на шестте български банки, които започнаха от Европейската централна банка, няма да се различават особено от тези преди две години, съобщи подуправителят на БНБ Калин Христов.

През 2016-та година БНБ направи оценки на качеството на активите и стрес - тестове на всички банки в България. В средата на ноември от Франкфурт избраха шест от банките у нас, за да ги оценят, като стъпка към подготовката за присъединяване към валутно - обменния механизъм ERM II.

"Не би трябвало да се очаква банките да са много изненадани от това, което ще се състои в процеса на оценка на активите и стрес-теста. Обхватът е различен, тоест ние 2016-та проверявахме всички банки, което в някаква степен беше добре за всички, тъй като ги поставяше в еднакви условия. Сега банките, които не са в обхвата, технически имат конкурентно предимство, тъй като най-малко от ресурсна гледна точка ще продължат ресурса, който имат от човешки капитал, да го насочат към кредитиране".