Япония е страната, за която малко се говори и коментира, когато става дума за световни икономически кризи и проблеми. Но този път ще е различно. Причината? Държавният суверенен дълг на страната е около 10 трилиона долара, а съотношението му към БВП е колосалните 253%. Дори Гърция, класически пример напоследък за икономическа и финансова криза, има съотношение 180%.

През 2017 година Токио похарчи 24.1% от доходите в държавния бюджет за обслужване на дълга. През тази година сумите ще са даже по-големи. За да продължи да финансира бюджета, Япония печата трилиони йени, съобщи "Блумбърг".

Ситуацията се усложнява и от появилата се нервност сред инвеститорите, които започват да разпродават държавни ценни книжа, в това число и японски. Доходността на тези книжа със срок на погасяване 30 години най-после ще достигне до 1%, но при условие, че други държави дават значително повече вероятността значителна част от чуждестранните инвеститори да се оттеглят е голяма. нека припомним, че доходността на американските ДЦК е 3%.

Ако японската финансова система продължава да трупа дълг и Централната банка да печата нови емисии, не е ясно колко ще издържи икономиката на страната.