Министерският съвет определи управител за България в няколко международни финансови институции, съобщиха от правителствената пресслужба.

Според решението заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър ще бъде управител за България в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител за България в Международния валутен фонд, за управител за България в Международната инвестиционна банка, за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество и член на Съвета и за директор за  България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка.

Съгласно досегашната практика, описаните позиции се заемат от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тези финансови институции.

Решението на Министерския съвет е във връзка с настъпилите персонални промени в Министерството на финансите, допълват от правителствената пресслужба.

Моника Димитрова-Бийчър е лектор в областта на обществените поръчки и управлението и изпълнението на международни проекти. Била е представител на Българската държавна администрация на различни нива в институциите на Европейския съюз. Участвала е в екипа, който създава Агенцията по обществени поръчки през 2004 г.

Взела е участие в процеса по договаряне на техническата рамка по Инструмента "Шенген".

В периода 2011-2016 г. е била Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" към Министерството на финансите и директор на дирекция, като в това й качество е работила с компетентните органи в областта на одита, верифицирането и сертифицирането на разходи на национално и европейско ниво. Работила е по различни международни проекти и е заемала ръководни длъжности в компании от частния сектор.

Последната й месторабота е Министерството на външните работи на България.