Все повече милионери има в България. Депозитите на домакинствата за над 1 милион лева за година са се увеличили с 11%, показват предварителните данни на БНБ. Общо влоговете на домакинствата са за близо 50 милиарда лева.

В 826 сметки на домакинства у нас има спестени над 1 милион лева. За една година депозитите на богатите са увеличени с 83, като са нараствали с по 7 на месец,  а общата сума по влоговете за милион е 2,043 млрд. лева.

Не е малък и броят на тези, които имат авоари за над половин милион. Според БНБ такива са над 1400 влога, като се отчита ръст от 16,5%.

Най-много на брой обаче са спестяванията до 1000 лева. Домакинствата държат 950 милиона в над 6 милиона малки банкови сметки. Броят им тази година намалява с 6 на сто, а общата спестена по тях сума с близо процент и половина.

В спестяванията числата показват отлив за най-малките депозити. С 389 хиляди по-малко са вложенията в банките до 1000 лева.

Заради малките суми и инфлацията някои хора закриват сметките си с дребните си спестявания и ги инвестират в почивка или техника за дома.

В тегленето на големи кредити обаче се отбелязва лек застой - само един човек за цяла година се е осмелил да тегли заем над един милион лева.