Резултатите от последното проучване на Евробарометър, публикувано днес, показват широка подкрепа за еврото в държавите членки, които все още не са приели общата валута, съобщиха от Европейската комисия. Проучването беше проведено в седемте държави членки, които все още не са се присъединили към еврозоната, а именно България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция.

Голямо мнозинство от анкетираните граждани на ЕС (60%) смятат, че еврото има положителни последици за държавите, които вече го използват. 52% от отговорилите като цяло не само са по-положителни по отношение на последиците, които въвеждането на еврото би имало за тяхната държава, но повече от половината (55%) заявяват, че въвеждането на еврото би имало и положителни последици лично за тях. Като цяло 57% от респондентите подкрепят въвеждането на еврото в своята държава, като най-положително е мнението в Румъния (75%) и Унгария (69%). В България този дял е 52%.

Във всички изследвани държави членки, с изключение на Чехия, се наблюдава увеличение на дела в полза на въвеждането на еврото в сравнение с 2020 г.