Това се посочва в годишния доклад за дейността на службата, представен днес. Отбелязва се, че тази сума е сбор от 346 издадени препоръки към националните власти на ЕС.

Разследванията на ОЛАФ засягат случаи, в които се използват европейски бюджетни средства. Когато заключението е, че има измама, службата препоръчва на националните власти да заведат дело. Отчита се, че миналата година службата е закрила 272 производства и е започнала нови 219 разследвания.

ОЛАФ пояснява, че обществените поръчки остават област, силно засегната от измами. Най-често измамниците си служат с подкупи и банкови сметки извън ЕС, за да осъществяват дейността си. Обичайно измамниците действат в няколко държави от ЕС.

Установени са също измами с фондовете за научни изследвания и за осигуряване на заетост, както и чрез международни схеми за избягване на данъчното и митническото облагане.

Отчита се, че при контрабандата на цигари е предприет нов подход - незаконна продажба на произведени законно цигари, които не носят известна скъпа марка и за които не се плащат дължимите данъци, мита и акцизи.

Генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер, чийто мандат изтича, призовава службата да придобие възможности да следи пряко финансовите потоци. Според него е необходимо ОЛАФ да има достъп до офисите на разследвани дружества и институции.

По действащите правила ОЛАФ може да поиска от националните власти извършването на претърсвания и да препоръча образуването на съдебно дело със събраните доказателства и улики.