49.7 милиарда лева имат българите в банките към края на месец юни. Това показва статистиката на БНБ за шестмесечието на 2018 година. На годишна база увеличението е със 7%.

Продължава и ръста при кредитите. Българите имат най-много задължения към банките по ипотечни кредити - близо 10 милиарда лева. Към края на юни увеличението на тези заеми достига 9% на годишна база.

На второ място са потребителските кредити - тук имаме скок от 15.1% в сравнение с юни 2017 година. Явно, повечето от българите са отпуснали леко коланите. Въпреки това потребителските кредити все още са с около 1 милиард лева по-малко от ипотечните.

Прави впечатление, че се увеличават кредитите на финансовите предприятия у нас - скокът на годишна база е с над 30%. така техните задължения вече са 2.5 милиарда лева. Много повече са кредитите на нефинансовите предприятия - те възлизат на над 32 милиарда лева, като увеличението на годишна база е 3.8%.