НС прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане на извънредно заседание.

Парламентът реши 10 % да бъде данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Такива разходи са тези за ваучерите за храна.

Данък уикенд бе намален от 10% на 3%.

Толкова ще се плаща вече за разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в други закони. По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини и ползването на тези детски заведения да стане безплатно за родителите. Целта на предложението е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини. Във връзка с предложените изменения в ЗМДТ се предлагат изменения и в Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето.

С друга промяна, одобрена на второ четене, бе решено родителите да имат право на данъчно облекчение за дете в годината, когато то навърши 18 години. Същото правило важи и за родителите на дете, което почине през годината.

Депутатите отхвърлиха предложението на Десислава Танева от ГЕРБ между първо и второ четене във връзка с условията за преотстъпване на корпоративния данък. 

Депутатите приеха на второ четене и бюджета за Здравната каса - здравната вноска остава 8%.

От ГЕРБ  настояха Надзорният съвет на касата да има право на гъвкавост при възможността за финансиране на лечебните заведения в условията на извънредна епидемична обстановка.

Според Георги Михайлов от БСП няма необходимост от подобен текст, защото след Омикрон пандемията ще е свършила:

"Роним тези сълзи за болничната помощ, която е изнесла на плещите си, на гръбнака, както каза един от вас, тежестта на цялата кампания, а задръстихте най-големите, значимите, стратегическите болници на България с Covid-пациенти и ги лишихте от лечението, което те водеха в цялата страна".

В бюджета на Здравната каса здравноосигурителните приходи за 2022 г. са разчетени с ръст от над половин милиард лева. Общата сума, заложена по приходи и трансфери, се предвижда да е 6 050 749 900 лв.

В програмата на парламента за днес е включено и приемането на бюджета на Държавното обществено осигуряване.