През февруари 51.6 на сто от анкетираните от Националния статистически институт управители на местата за настаняване са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61.4 на сто са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 44.6 на сто - на нощувката.

За наетия персонал 20.5 на сто от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "платен отпуск" - 13.5 на сто, и "освобождаване/съкращаване" - 10.9 на сто.

От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 10.5 на сто от мениджърите, 5.7 на сто са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 4.1 на сто - "дистанционна форма на работа".

Същевременно 31.6 на сто от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През февруари 47.3 на сто от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35 на сто отчитат спад. През следващия един месец 50.4 на сто от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50 на сто" от разходите за дейността със собствени средства, 25.2 на сто - ще успеят "До 100 процента", а 23.6 на сто от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

За бъдещата си активност в краткосрочен план 44.9 на сто от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.7 на сто смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 11.9 на сто предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.3 на сто прогнозират да я прекратят.