Парламентът прие на първо четене със 107 гласа "за", един "против" и 61 въздържали се промени в Закона за енергетиката. Чрез предложените промени се осигурява изпълнение на европейската директива за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносни мрежи.

Измененията целят създаване на ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар. По този начин ще бъде създадена конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите, които ще сключват сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и справедлива цена.

Чрез промените се дава възможност на търговците да реализират допълнителни количества в качеството им на участници, формиращи пазара (маркетмейкъри). Въвежда се и програмата "gas release", чрез която общественият доставчик освобождава определени количества газ, съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година, с цел по-конкурентен пазар на природен газ.

Предложените промени позволяват плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени.

Потребителите на природен газ и дружествата трябва да бъдат спокойни, защото няма да направим нещо, което да противоречи на интересите им, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

На въпрос как ще бъде съхранен интересът на битовия потребител и бизнеса при борсовата търговия на природен газ, Петкова посочи, че в предложените промени в Закона на енергетиката ясно е разписано как законодателят вижда плавното преминаване към либерализацията на пазара на природен газ.

"В конкретния случай с битовите потребители на природен газ - остава възможността общественият доставчик да доставя природен газ по отношение на тях", обясни тя.

Енергийният министър посочи, че никой не бива да се притеснява, тъй като всеки един елемент от законопроекта ще бъде внимателно анализиран, за да се предотвратят рисковете. "Но потребителите на природен газ трябва да бъдат спокойни, както и дружествата. Никой няма да направи нещо, което да противоречи на техните интереси. Но стъпката трябва да бъде направена, за да има конкуренция и по-добра цена за българските потребители", заяви Петкова.

По отношение на изказвания на опозицията, че има манипулация с търговия на базова енергия, тя посочи, че ако има съмнения, компетентният орган, към който трябва да се сигнализира, е българският регулатор.

Поставили сме си амбициозната задача в рамките на тази календарна година газовата борса да започне реално своето функциониране, коментира пред журналисти в парламента изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, след като парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, които целят създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар.

Малинов уточни, че е необходима регулаторна и законодателна рамка и изрази надежда в най-скоро време измененията да бъдат приети и на второ четене. Целта ни е до края на годината борсовата търговия да започне, допълни той.

В отговор на въпрос Малинов уточни, че капацитетните възможности за търговия на газовия хъб ще бъдат функция от инфраструктурните възможности. Той каза, че дъщерната компания на "Булгартрансгаз" вече е създадена - от 1 януари т.г. и към момента е 100 процента собственост на "Булгартрансгаз". Предвиждаме в процеса на либерализация на пазара съществен пакет от акциите на газов хъб "Балкан" да бъдат предоставени на заинтересовани страни, които имат интерес да търгуват с природен газ, посочи той.

Малинов обясни, че "Булгаргаз" ще играе основна роля за осигуряването на първоначалната ликвидност на природен газ през програмата за освобождаване на количествата, но се водят преговори с различни големи производители или търговци на природен газ, които вече проявяват интерес към участие в борсовата търговия.