Инвестиции в размер на 43.8 млрд. евро за десет години предвижда разгледаният от Европейската комисия (ЕК) Национален план за Енергия и климат на Гърция. Най-големи са сумите за енергийната ефективност - 11 млрд. евро, и за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - 9 млрд. евро.

Големи суми са заложени и за електроенергийна инфраструктура (5.5 млрд. евро) и за кръгова икономика и рециклиране (5 млрд. евро).

Важно е да се знае, че през летните месеци Гърция особено много разчита на внос на електроенергия от България. Именно оттам са и едни от основните приходи на страната ни по отношение на износа на електроенергия.


Още за гръцкия Национален план за Енергия и климат и дали амбициозните цели на Атина не застрашават българския износ на електроенергия в следващите десет години, прочетете на 3е-news.net.


Гърция възнамерява да увеличи дела на възобновяемата енергия в потреблението на електроенергия от 29.2% на 61%, а в транспорта увеличението ще бъде от 6.6% на 19 на сто до 2030 година, съобщава специализираната онлайн платформа Balkangreenenergynews.com.

Общата цел за възобновяемите енергийни източници е определена на 35%, в сравнение с 18% през 2018 г.