Възможността българското розово масло да получи защита и реализация на пазарите в Австралия и Нова Зеландия е важен елемент от разгръщане на отрасъла, казал заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на среща с Джон Кларк, директор на дирекция "Международни отношения" в Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" към Европейската комисия.

От МЗХГ информират, че се очаква розовото масло да получи закрила на територията на Австралия и Нова Зеландия, в рамките на споразуменията за свободна търговия между ЕС и двете страни. Предвижда се преговорите по тях да приключат в края на 2021 г. или пролетта на 2022 г.

В контекста на разговора за споразумението с Нова Зеландия, заместник-министър Събев постави въпроса за родното агнешко и овче месо, които следва да бъдат защитени от новозеландския внос. Беше изтъкнато, че предвижданата допълнителна квота за безмитен внос на този продукт ще накърни конкурентоспособността на българското овцевъдство. Освен това, то допълнително ще влоши производствената дейност и икономическите резултати, постигнати с огромни усилия от страна на овцевъдите ни в последните години.