Генералният директор на дружеството Валентин Златев е назначен за председател на Контролния съвет на "Лукойл-България", като заменя на тази длъжност представителя на президента на публичното акционерно дружество "Лукойл" Алексей Ламбин.

Заедно със зам.-председателския пост в Надзорния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас", на новата си по-висока позиция той ще координира цялостната  дейност на двете дружества от групата Лукойл и ще осъществява контролни функции над работата им, свързана с мястото им в социално-икономическия живот на страната, съобщиха от "Лукойл България" ЕООД.

В рамките на плановата ротация на ръководни кадри в системата на публичното акционерно дружество "Лукойл", оперативното ръководство на "Лукойл-България" ЕООД се поема от Булат Субаев, досегашен генерален директор на подразделенията на ПАО Лукойл в Белгия, Холандия и Люксембург.