Изпълнителният директор на Топлофикация Перник инж. Любомир Спасов обяснява как управляваното от него дружество ще премине към напълно екологично производство на енергия чрез Платформата Brown to Green* и Зелената сделка на ЕС. 

- Инж. Спасов, от години Топлофикация Перник е считана за сериозен замърсител. Наскоро обявихте, че се присъединявате към платформата Brown to Green. Какво Ви накара да поемете зелен курс?

- Причината е, че искаме да гарантираме работните места на всички заети в Топлофикация Перник, мината в Перник, както и на останалите мини и фирми, които са изцяло зависими от дейността на топлофикацията.

Ако не променим производствения си микс, предприятието ще се наложи да затвори и хиляди ще загубят препитанието си. Все пак Перник е миньорски град. В момента ние сме единствената възможност за реализация на въглищата, добива в мините в Перник и ако ние затворим, мината би затворила също. Не може на нашата съвест да тежи обричането на глад на толкова много наши съграждани. Решени сме да променим изцяло Топлофикация Перник като й придадем европейски облик. За това предприехме и първите действия. Идеите за внедряване на биомаса в производствения микс, както и работа изцяло на природен газ извън отоплителния сезон, са само част от инициативите, които планираме да предприемем, за да гарантираме напълно екологично производство на енергия.

- Добре, но ако промените енергийния си микс, как ще гарантирате работните места на миньорите? Как е възможно?

- Ще ви обясня. Това е и една от причините да се присъединим към Платформата Brown to Green. Идеята е всички заедно с общи усилия да изработим взаимоизгоден план, според който предвиждаме да създадем екологично производство на енергия, както и да запазим работните места на заетите в сектора.

- Може би не ме разбрахте. Как топлофикация ще намери работни места на миньори? И кои сте "Всички заедно"?

- Оставете ме да довърша. В Brown to Green участваме ние, ТЕЦ Бобов Дол, институции, еколози. Целта е експерти от всички страни, които имат интерес, да обединят усилия и да изработят най-подходящия за всички вариант за създаване на екологично производство на енергия. Сред основните приоритети е създаването на възможности за преквалификация на заетите в сектора.

- Европа осигурява ли финансиране за екологични инициативи?

- Естествено. Основният източник на финансиране на "промяната" от въглища към екологично производство на енергия е Зелената сделка. Съществуват и други възможности, като пример мога да посоча Фонда за справедлив преход и Фонда за иновации.

- За Зелената сделка се изговори толкова много. Разкажете ни за възможностите, които предлагат фондовете, които споменавате? Какви проекти се финансират приоритетно?

- Доколкото знам Фондът за справедлив преход е насочен към подкрепа на продуктивни инвестиции. Това са инвестициите в основен капитал, както и в нематериални дълготрайни активи. Става въпрос за инициативи, които създават брутен капитал, а оттам и нови работни места.

Фондът за иновации е отделил специално внимание върху инвестиции в нисковъглеродни технологии и цялостно в проекти, свързани с иновативно и екологично производство на енергия. Фокусът е насочен също така и за създаването на технологии за съхранение на тази енергия. Доколкото знам са предвидени 10 милиарда евро до 2030 година.

Европа няма да раздава пари, а ще инвестира в проекти с реална промяна.

*Идеята на Платформата Brown to Green, която стартира в началото на юни 2020 г., е да допринесе за преустройството на предприятията в Югозападен въглищен регион към изцяло екологично производство на енергия. Наред с това учредителите искат да намерят адекватен вариант за преквалификация на ангажираните в дружествата.