Колкото и добре да се чувстаме на едно работно място, винаги едно ново предложение ни отвлича временно вниманието и ни дава много поводи за размисъл и оценка на ситуацията. Дали ще приемем? Нека разберем от вас в седмичната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място. 

Винаги ли сте готови да смените работното си място?