Туристическият сектор е сред малкото икономически сектори в България, които могат да удвоят мащаба си - имат потенциал и инфраструктура за това. Това сподели д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на Национален борд по туризъм, в интервю за подкаста "Какво могат парите".

Тя подчерта колко е важно страната ни да гради устойчив и последователен образ като туристическа дестинация.

"Частният сектор е изпълнил всичко по отношение на своите възможности и тук е важна водещата роля на държавата по отношение на цялостна политика и стратегия" - сподели гостът и посочи конкретни задачи към бъдещия министър на туризма. Тя посочи Румъния като успешен пример за Балканите и обясни, че можем да се поучим от опита на съседите ни в изграждането на международен туристически бранд.

Д-р Карастоянова обърна специално внимание на задълбочаващия се проблем с липсата на кадри в туристическия бранш и посочи, че вносът на работна ръка от трети страни изглежда безалтернативна мярка за България с оглед на пазара на труда. Гостът обърна внимание, че в това отношение има нужда от облекчаване и ускоряване на административните процедури.

Вижте още:

  • Кое е конкурентното предимство на туризма у нас?
  • Кои са непреодолените предизвикателства и какъв скрит потенциал има туризмът в България?
  • Как новите технологии трансформират търсенето и потребителското изживяване в сектора?
  • По-скъпа ли ще е лятната ни почивка тази година?
  • Какви екологични изисквания предстоят за българския туристически сектор и чисто ли е Черно море?