Грешка е допускането да имаме голямо производство на соларна енергия в обезлюдени райони, това само увеличава загубите в електропреносната и електроразпределителната мрежа. Това сподели Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор, в студиото на подкаста "Какво могат парите".

Стратегията за бъдеще трябва да е в посока сближаване на производството с потреблението. България има сериозен потенциал за производство на възобновяема енергия и соларните паркове ще продължат да са добра инвестиция, но насочвани все повече близо до районите на сериозно потребление, включително с оползотворяване на покривни пространства, фасади, паркинги в големите урбанизирани територии - обясни още той. Гостът отчете, че за послeдните 2 години са присъединени над 2000 MW нови соларни мощности, а през 2024 г. се очаква да бъдат присъединени нови 800-1000 MW.

В интервюто Ангелин Цачев обърна внимание и на развитието на технологии за съхранение на енергия, като определи за най-устойчиви и перспективни към момента помпено-акумулиращите централи. Той добави, че България има сериозен потенциал за развитие в тази посока, като вече се работи по два такива проекта.

С навлизането на повече възобновяеми източници в енергийния микс управлението на системата е предизвикателство и все по-сериозна е необходимостта от подобни маневрени мощности, които да осигурят устойчивост. Трансформирането на възобновяема енергия в зелен водород се надявам в близко бъдеще също да стане сериозен фактор при съхранението и потреблението на възобновяема енергия. Ядрените мощности от друга страна могат да бъдат тези, които да гарантират развитието на водородната технология, посочи изпълнителният директор на ЕСО.

По време на интервюто Ангелин Цачев също представи проект на ЕСО за изграждане на над 200 зарядни станции за електромобили, които ще покрият на практика територията на 80% от общините у нас, осигурявайки добра основа на зарядна инфраструктура в страната.

Гледайте и слушайте в интервюто за "Какво могат парите", за да научите още:

  • Какви инвестиции планира ЕСО за развитие и дигитализация на електропреносната мрежа у нас?
  • Как европейските енергийни зелени коридори ще помогнат за по-ефективно оползотворяване на произвежданата от възобновяеми източници енергия у нас?
  • Как ЕСО подготвя енергийната система, за да е защитена от потенциални кибератаки?
  • Какво е бъдещето на електроенергийният сектор у нас?