Не предвиждаме затягане на условията за кредитиране. Очакваме успокоение на икономиката, но не и турбуленция. Това прогнозира в студиото на подкаста "Какво могат парите" Боян Стефов, Изпълнителен директор и ръководител "Корпоративно банкиране" в Банка ДСК.

Съотношението кредити към депозити в България е около 70%. При тази голяма ликвидност конкуренцията между банките на пазара е движещият фактор по отношение на условията по заемите. Предвиждам плавно и много бавно покачване на лихвите, дори и след приемането на еврото, сподели гостът и каза още, че с присъединяването на България към Еврозоната изискванията за минимални задължителни резерви на банките ще бъдат намалени спрямо текущите, което би освободило допълнителен ресурс на разположение за бизнеса и домакинствата.

Банковият сектор е готов да премине към единната европейска валута от 1 януари 2025 г. и техническите стъпки вървят по план, коментира г-н Стефов.

По отношение на ипотечното кредитиране гостът изрази оптимизъм за сектора на недвижимите имоти и посочи, че България остава една от държавите в ЕС с най-достъпни жилища при съпоставка средни доходи спрямо средна цена на кв.м. Доходите продължават да растат, а безработицата е на много ниски нива, подчерта той.

  • Каква година предстои за българската икономика?
  • Как технически ще се случи преходът към евро и какво да очакваме от проекта за дигитално евро?
  • Добър ли е моментът за ипотека и покупка на недвижим имот?

Гледайте интервюто с Боян Стефов, Изпълнителен директор и ръководител "Корпоративно банкиране" в Банка ДСК.