В България през първите 6 месеца на 2021 година са продадени над 60 000 нови жилища. Така в имоти от началото на годината са били инвестирани не по-малко от 6 милиарда лева. В същото време банките са раздали под формата на ипотеки около 1 милиард лева. Това показа, че хората са вложили в жилища спестени пари и тази тенденция продължава.

Повечето покупки на жилища в момента се правят с инвестиционна цел, каза Никола Янков, управляващ съдружник в Експат Капитал, компания за управление на инвестиции и спестявания. Той обръща внимание, че само в София вече има над 200 000 празни жилища и тази бройка расте заради продължаващото строителство. Това е балон, казва Янков и задава въпроса какво ще стане, когато повечето хора поискат да изкарат парите си от придобитите с инвестиционна цел имоти?

Янков коментира и тенденцията за налагане на отрицателни лихви по големите банкови депозити. Депозитите на домакинствата у нас са около 65 милиарда лева, а средният депозит е около 5 000 лв. Това кара Янков да очаква, че скоро банките ще започнат да налагат отрицателни лихви и на по-малките депозити.

Алтернативата на инвестицията в недвижим имот и банковия депозит, която Никола Янков препоръчва е диверсифициран портфейл от финансови инструменти. Той може да запази стойността на вложените пари и да донесе на собственика си текуща годишна доходност от 3-4 процента над инфлацията.

  • Редица банки предлагат алтернатива на депозитите - инвестиции в договорни фондове. За какво да внимаваме?
  • Кои са най-рисковите инвестиции?
  • Как разумно да управляваме парите си и къде да търсим доходност?

Какво отговори Никола Янков, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка

Никола Янков е управляващ съдружник в Експат Капитал и председател на борда на директорите на Експат Асет Мениджмънт. В периода 2001 - 2005 г е бил заместник-министър на икономиката, както и на транспорта и съобщенията. Заемал е и мениджърски позиции в международни компании като Kraft Jacobs Suchard и Solvay Sodi.