Икономиката на България страда от това, че не може да генерира достатъчно голяма добавена стойност. Това е причината за ниските заплати и мизерните пенсии у нас. От друга страна евтините кредити и държавните дотации по време на COVID кризата, направиха икономиките, не само българската, все по-неспособни, каза доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания на БАН.

Според него да се прогнозира развитието и края на започналата инфлация е все едно да се прогнозира горски пожар. Той дава пример с процесите и динамиката на пазарите, които са най-лесно проследими при цените на борсовите стоки. Сарийски отбелязва, че поскъпването за една година на суровини като нефт, въглища и газ на световните борси е достигнало от 100 до 260 процента. След това идва поскъпването на местните тържища, където с до 50 процента се увеличават цените на олиото, яйцата, пилешкото месо. После с около 15 процента поскъпва индустриалното производство, което увеличава цените на едро. И най-накрая потребителите усещат инфлацията в магазините, която към днешна дата е около 5 процента. За края на годината Сарийски прогнозира 10 процента инфлация.

Доц. Сарийски отбелязва рекордно ниската безработица в страната, която в момента е около 5 процента. Той обаче обръща внимание на факта, че голяма част от безработните хора у нас, поради различни причини, не са регистрирани в бюрата по труда. Според него проблемът със скритата безработица тепърва ще се проявява.

  • Заради ръста на инфлацията КНСБ настоява за 760 лева минимална заплата от януари догодина. Възможно ли е да се случи това и при какви условия?
  • Как оценявате мерките, които се предприеха с актуализацията на бюджета?
  • Зависи ли изпълнението на тези мерки от реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост, който България все още не е внесла в ЕК?
  • В началото на лятото предупредихте, че българите ще трябва да ограничат енергийното си потребление. Имате ли да допълните нещо в началото на есента?

Какво отговори доц. Григор Сарийски, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка

Григор Сарийски е доцент в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. Защитил е дисертация на тема "Управление на риска при банковото кредитиране на фирмите в България". Автор е на множество изследвания и публикации в областите банково дело, публични финанси, икономическа конвергенция.