Доставките на руски природен газ по газопровода от Турция изобщо не са намалели. Въпреки, че беше обявено спиране на доставките за България и до днес по тази тръба ежедневно се подават 35 милиона куб.м. газ, от който определени количества получават Гърция, Македония, Сърбия, Словакия, Унгария и Румъния. Ако газа за България беше спрян, тогава разликата между това, което влиза от Турция и това, което преминава през газопреносната мрежа у нас и излиза от страната трябва да е нула. Оказва се у нас ежедневно остават 6 милиона куб.м. газ, каквато е обичайната консумация на страната. Руският газ, който продължаваме да ползваме, се плаща от Гърция, защото само на нея можем да го върнем чрез доставките на природен газ от Азербайджан и двата танкера втечнен газ от САЩ. Но, ако утре, петък 20 май, когато Гърция трябва да плати на Русия следващите количества природен газ, откаже да го направи в рубли, тогава и те и ние оставаме без газ, твърди енергийният експерт Еленко Божков.

Според него антиинфлационната мярка на правителството, според която от 1-ви юли ще бъде намален на 9 на сто ДДС за топлоподаване и природен газ за битови нужди, няма да се усети от потребителите в месечните им сметки заради покачването на цената на газа. А що се отнася до препоръката към Комисията за енергийно и водно регулиране да обособи две ставки за ток, вода, парно и битова газ, базирани на консумацията на едно домакинство, като се въведе намалена тарифа за по-малко потребление, а всичко над него да се плаща по пазарни цени, Божков вижда отговор на изискване на Брюксел от миналата година. Според него България трябва да въведе критерии за енергийна бедност. Този критерии ще даде възможност за въвеждането на различни тарифи на регулирания пазар на електроенергия. Европейската комисия очаква до края на 2024 година да има такъв критерии, според който да може да се подпомагат хората определени като енергийно бедни, когато всички битови потребители излязат от регулирания на свободния пазар на електроенергия. В препоръката на правителството към КЕВР обаче няма яснота как да бъде направено всичко това, каза Еленко Божков.

  • Доставка на газ с танкери. Решава ли това зависимостта ни от руския газ?
  • Може ли да получаваме газ на гарантирано по-добра цена от руския?
  • Трябва ли България да търси начин за нови взаимоотношения с "Газпром"?

Отговорите на Еленко Божков гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Еленко Божков е електроинженер завършил Висшия машинно-електротехнически институт в София. През 1990 г. влиза в ръководството на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, а по-късно е част от ръководството на СДС-либерали. Бивш депутат от 7-ото Велико народно събрание. Бил е Главен секретар на Министерството на енергетиката от 1995 до 1997 година, участвал е в управлението на НЕК и ТЕЦ "Марица-Изток 3". Бивш член на Комисията за енергийно и водно регулиране. През 2019 г. става член на Стратегическия съвет към президента Румен Радев - обществен консултативен орган, който помага на институцията за изготвяне на документи, позиции и анализи.