Стартира първата процедура на конкурсен принцип в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. С нея за бизнеса у нас вече са отключени 260 милиона лева безвъзмездна помощ за технологична модернизация. Може да се кандидатства за суми от 35 хил. до 700 хил. лв. Парите са насочени към микро, малки и средни предприятия от производствения сектор. Става дума за компании, които се занимават с високотехнологично производство и услуги с активно използване на знания, но и такива, които произвеждат тъкани, облекло, хранителни продукти и още други, каза Карина Ангелиева, зам.-министър на иновациите и растежа в оставка.

Ангелиева обърна внимание на крайният срок на процедурата, който е 21 септември и на един нов критерии за оценка на проекти, с който трябва да се съобразят кандидатите по новата мярка "Технологична модернизация". Става дума за ESG политиките, които вече са валидни за страните от ЕС. Едно от задължителните условия е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г., както и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия. Всички възникнали въпроси кандидатите могат да изпращат чрез сайта на Министерството на иновациите и растежа и да очакват отговор в рамките на един работен ден.

Карина Ангелиева обяви, че за обществено обсъждане е публикувана още една нова програма, която е за научни изследвания, иновации и дигитализация. Тя е насочена към инвестиции в Deep Tech, т.е. технологични иновации, които са водени от нуждите на индустрията. Зам.-министърът на иновациите и растежа в оставка призова бизнеса да изисква най-високо качество по програмите в негова подкрепа.

  • Как бизнесът да подава документи по мярката "Технологична модернизация"?
  • През септември се очаква да бъдат одобрени 3 млрд. лв. по програма "Иновации и конкурентоспособност в предприятията". Какви са възможностите за българския бизнес по нея?
  • Ще се отрази ли на сработването на програмите за бизнеса липсата на работещо Народно събрание и редовно правителство?

Отговорите на Карина Ангелиева гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Карина Ангелиева е магистър по европейска интеграция и съвременна история от СУ"Св. Климент Охридски". През 2001 г. започва работа в Министерство на образованието и науката. В периода 2008-2013 г. заема позициите директор на Съвместния иновационен център към БАН, експерт "Управление на проекти" в СУ "Св.Климент Охридски", координатор в Агенцията за устойчиво развитие, главен директор на "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на образованието и науката и съветник към Постоянното представителство на България в ЕС в Брюксел в сектор образование, научни изследвания и иновации. През 2018 г. е назначена за заместник-министър на образованието и науката, като отговаря за развитието на научните изследвания, европейските програми и международни отношения.