Производството на електроенергия за първите десет дни на настоящата 2021 година намалява със 7.03% и е в обем от 1 195 084 MWh. Година по-рано, през същия период производството на електроенергия е било 1 285 394 MWh. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България от 1 до 10 януари 2021 г. спрямо същите десет дни на 2020 г.

Потреблението на електроенергия се понижава с 13.25 %. За сравнение, през посочения период на 2020 г. потреблението на ток е било в обем от 1 282 761 MWh. За първите десет дни на настоящата 2021 г. електропотреблението се свива до 1 112 762 MWh.

Салдото (износ-внос) остава изключително високо, като за първите 10 дни на настоящата 2021 година спрямо същото време на 2020 година расте (плюс) с невероятните 3026.55 %. Така например, през сравнявания период на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 633 MWh. За сравнявания отчетен период на настоящата салдото (износ-внос) расте до обем от 82 322 MWh. Все пак става въпрос само за десетдневен сравнителен период, така че данните съвсем не са показателни.

Участието на базовите централи остава на минус 9.99 процента като за първите десет дни на настоящата година е от порядъка на 1 007 024 MWh. През същото време на отминалата 2020 г. то е било в обем от 1 118 772 MWh.

3е-news.net

Рязко се променя и картината по отношение на участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Дела на ВЕИ в преносната мрежа за първите десет дни на настоящата 2021 година спрямо миналата намалява (минус) с 38.73 % до обем от 30 398 MWh. Година по-рано за същите десет дни е отчетено участие на ВЕИ в преносната мрежа от порядъка на 49 617 MWh. Този висок спад се дължи както на вятърните (минус 40.52 %), така и на фотоволтаичните (минус 46.07 %) мощности и на биомасата (минус 9.70 %).

Трябва да се отбележи, че отчетът се отнася за много къс сравнителен период от 10 дни и затова данните не могат да се приемат като показателни или определящи.