Европейската комисия представи днес директива, целяща да бъдат повишени ниските заплати в ЕС и да противодейства на социалния дъмпинг, определяйки критерии, които трябва да спазват страните членки при определяне на минималното заплащане, предаде Франс прес.

Предложението предвижда задължителни правила за 21 страни от Европейския съюз, където вече са въведени минимални заплати, с цел да се помогне за тяхното увеличение.

Това не означава задължително въвеждане на минимална заплата в шестте страни, където такава няма (Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция). Не се въвежда и еднакво европейско минимално заплащане.

Директивата определя обща правна рамка и насърчава колективните преговори за заплатите, като изисква план за действие от страните, където по-малко от 70 процента от трудещите се имат колективни трудови договори. Текстът задължава 27-те да представят годишни отчети за механизмите им за фиксиране на заплатите.

В страните с минимални заплати директивата цели да наложи по-голяма прозрачност и по-добро управление на тяхното определяне, с ясни и стабилни критерии в зависимост от равнището на БВП и на производителността. Тя задължава да се прави редовна индексация на минималните заплати с участието на социалните партньори в този процес.

Минималните заплати в ЕС силно се различават - от 312 евро в България до 2142 евро в Люксембург.

Предложението за директива цели да се гарантира на трудещите се в ЕС закрила чрез подходящи минимални заплати, позволяващи достойно и прилично съществуване където и да работят.

Комисията има за цел и по-голяма конвергенция, за да се гарантира по-справедлива конкуренция между отделните страни, като се ограничи социалният дъмпинг в Източна Европа.

Предложението предстои да бъде обсъдено с Европейския парламент и страните членки.