Министър Горанов съобщи, че Министерството на финансите ще се ангажира пряко с подкрепа на развитието на финансовите технологии в България, като ще подпомогне създаването и ще участва в управлението на регулаторен сандбокс (Sofia RegTech Sandbox). Това ще се осъществи в тясно взаимодействие между финансовите институции, установените и стартиращите технологични компании и компетентните публични институции. "Адаптирането към технологичния напредък е показател за устойчива среда за развиващия се бизнес. Нашата цел е чрез общ и открит диалог да обединим усилията си, за да насърчим и подпомогнем финансовите технологии, развивани у нас, като позиционираме България сред водещите държави в сектора на иновациите", каза още финансовият министър.

Владислав Горанов очерта като предизвикателство пред институциите, регулаторите, пазарните участници и бизнеса в България липсата на ясни регулаторни правила, политики и насоки, които да уреждат режима за предоставяне на иновации и приемането на технологични решения във финансовия сектор. Именно това обаче дава и възможност на България да предприеме проактивни действия, с които да привлече бизнеси от цял свят. Динамиката в регионален и глобален аспект в сектора и конкуренцията между държавите в Централна и Източна Европа за привличане на инвестиции обуславят необходимостта от все по-близък диалог между институциите, регулаторите и финтех сектора, за да се създаде работеща и устойчива рамка от правила и политики. Министър Горанов подчерта, че заявената от страна на Министерството на финансите готовност да подпомага и развива регулаторния сандбокс е сигнал към пазара, че Министерството разпознава своята роля и отговорност за развитието на сектора, за създаването на работеща рамка за развиването на финтех продукти и решения, както и за адресирането на рисковете, свързани с динамичната еволюция на пазара.

Организаторите на форума отбелязаха, че София е една от топ 3 дестинациите за финтех в Централна и Източна Европа с най-голям брой стартиращи финтех компании в региона. Финансови, технологични и стартиращи играчи активно участват в положителна конкуренция, но още две съставки са необходими, за да може тази критична маса да се превърне в по-продуктивна екосистема - практическо средство за генериране на съдържание и редовен форум за срещи, споделяне и ангажиране. Сандбоксът в София ще бъде първият в региона и той ще позволи на глобални компании да тестват своите продукти и услуги в сигурна регулаторна среда. От своя страна, институциите ще имат по-добра яснота какви регулаторни рамки ще са подходящи за сектора на иновациите посредством този отворен диалог с бизнеса.

Сандбоксът в София ще бъде регулаторно-технологичният форум, в който ще се обменят идеи, ще се правят анализи и дискусии в областта на финтеха. Участието в него ще бъде доброволно и безвъзмездно, като професионалните мнения, становища и анализи, изразени в рамките на 

Министър Горанов съобщи, че Министерството на финансите ще се ангажира пряко с подкрепа на развитието на финансовите технологии в България, като ще подпомогне създаването и ще участва в управлението на регулаторен сандбокс (Sofia RegTech Sandbox). Това ще се осъществи в тясно взаимодействие между финансовите институции, установените и стартиращите технологични компании и компетентните публични институции. "Адаптирането към технологичния напредък е показател за устойчива среда за развиващия се бизнес. Нашата цел е чрез общ и открит диалог да обединим усилията си, за да насърчим и подпомогнем финансовите технологии, развивани у нас, като позиционираме България сред водещите държави в сектора на иновациите", каза още финансовият министър.

Владислав Горанов очерта като предизвикателство пред институциите, регулаторите, пазарните участници и бизнеса в България липсата на ясни регулаторни правила, политики и насоки, които да уреждат режима за предоставяне на иновации и приемането на технологични решения във финансовия сектор. Именно това обаче дава и възможност на България да предприеме проактивни действия, с които да привлече бизнеси от цял свят. Динамиката в регионален и глобален аспект в сектора и конкуренцията между държавите в Централна и Източна Европа за привличане на инвестиции обуславят необходимостта от все по-близък диалог между институциите, регулаторите и финтех сектора, за да се създаде работеща и устойчива рамка от правила и политики. Министър Горанов подчерта, че заявената от страна на Министерството на финансите готовност да подпомага и развива регулаторния сандбокс е сигнал към пазара, че Министерството разпознава своята роля и отговорност за развитието на сектора, за създаването на работеща рамка за развиването на финтех продукти и решения, както и за адресирането на рисковете, свързани с динамичната еволюция на пазара.

Организаторите на форума отбелязаха, че София е една от топ 3 дестинациите за финтех в Централна и Източна Европа с най-голям брой стартиращи финтех компании в региона. Финансови, технологични и стартиращи играчи активно участват в положителна конкуренция, но още две съставки са необходими, за да може тази критична маса да се превърне в по-продуктивна екосистема - практическо средство за генериране на съдържание и редовен форум за срещи, споделяне и ангажиране. Сандбоксът в София ще бъде първият в региона и той ще позволи на глобални компании да тестват своите продукти и услуги в сигурна регулаторна среда. От своя страна, институциите ще имат по-добра яснота какви регулаторни рамки ще са подходящи за сектора на иновациите посредством този отворен диалог с бизнеса.

Сандбоксът в София ще бъде регулаторно-технологичният форум, в който ще се обменят идеи, ще се правят анализи и дискусии в областта на финтеха. Участието в него ще бъде доброволно и безвъзмездно, като професионалните мнения, становища и анализи, изразени в рамките на