Към момента се изгарят 22% от отпадъците на страните в Европейския съюз. Това е най-широко разпространеният и работещ метод за справяне с нарастващия проблем с количеството боклук в страната. Това заяви инж. Емил Христов, изпълнителен директор на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.

Той припомни, че броят на заводите за изгаряне на отпадъци в цяла Европа е над 450. Като конкретни примери за лидери в изгарянето на боклук той даде Германия, Дания, Норвегия, Белгия и Швеция.

Изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД разясни, че директното изгаряне на твърди отпадъци е технология, при която в системата се изгаря потокът отпадъци, както е получен, като от него са премахнати само опасните отпадъци.

"Процесът е разходно-ефективен за захранване с електричество на съоръжения с ниска консумация на енергия или когато основната му цел е намаляване на обема на твърдите отпадъци. Освен директно изгаряне, често се прилага и третиране на твърдите отпадъци до получаване на различни видове газообразни, течни или твърди горива", допълни той.

Инж. Христов припомни, че един тон отпадък осигурява топлинна енергия колкото се създава от 250 кг въглища и освен това се генерира около 500 квч електроенергия, която е достатъчна за осигуряване на отоплението на една обикновена офис сграда за период от 24 часа.

"Ползите от прилагането на този метод за третирането на отпадъците са редица, като сред тях са увеличаването на независимостта от внос на горива, както и намаляване на разходите за депониране и намаляване на неконтролираното изпускане на замърсители в атмосферата и подпочвените води", каза инж. Христов.

По думите му третирането на битови нерециклируеми отпадъци от икономическа и екологична гледна точка е необходима технология.

"Това е метод, чрез които ще се подобрят условията на живот в здравословен аспект и ще се намали опасността от проникване на пластмаси в животинските организми", допълни директорът на ТЕЦ-а.

"Третирането на отпадъците ще се извършва при стриктно спазване на стандартите и упражняване на контрол от отговорните институции през целия процес", категоричен бе инж. Христов и добави, че съществуват различни технологии, но трябва да се избере тази, която е най-устойчива, пазарно узряла, при която ефективно да се управлява икономическият и технологичен риск.