В България индустриалното производство се повишава с 1,8% на месечна база през май, след като през април се наблюдаваше свиване с 1,7%, става ясно от данни на Евростат. За, сравнение осредненият ръст на месечна база за ЕС е 1,2%.

Резултатът на България е по-добър от редица страни с положителен ръст на произвоството, сред които Холандия (1,6%), Испания (1%), Норвегия (0,9%), Финландия (0,9%), Италия (0,7%), Словения (0,7%), Гърция (0,4%) и Великобритания (0,4%). Отделно от това няколко страни отбелязват спад в производството - Дания (-2,8%), Португалия (-2%), Естония (-0,4%), Румъния (-0,4%), Франция (-0,2%), Латвия (-0,2%) и Люксембург (-0,1%).

На годишна база у нас няма промяна в показателя, което обаче също илюстрира подобряване на ситуацията, тъй като през април спрямо същия период на миналата година индустриалното производство отбеляза спад от 0,7%. 

Изменение на годишна база

Индустриалното производство в еврозоната е нараснало с 2,4% на годишна база през май, следвайки повишение с 1,7% през предходния месец, съобщава tradingeconomics.com. Данните надминаха и консенсусната прогноза на пазара за ръст от 2,1%.

Ускоряване на растежа се наблюдава при междинните (с 2,3% спрямо 0,8% през април) и недълготрайните потребителски стоки (с 2,4% спрямо 1,2% през април). При капиталовите стоки също се наблюдава стабилен темп на нарастване, макар и с леко забавяне (с 3,9% спрямо 4% през април). Производството на енергия обаче се свива с 1% през май, като през април спадът беше с 1,1%. Понижение се отчита и при дълготрайните потребителски стоки с 0,2%.

В Европейския съюз индустриалното производство е нараснало с 2,4% (спрямо 1,9% през април), тъй като производството на междинни и недълготрайните потребителски стоки е нараснало с по-бързи темпове - съответно с 2,2% спрямо 0,9% през април и 2% спрямо 1,1% през април. В същото време растежът на производството се е забавил както за дълготрайните потребителски стоки (1,4% срещу 1,9%), така и за капиталовите стоки (3,7% срещу 4,3%). Производството на енергия е намаляло с 0,8% през май след спад от 0,1% през април.