В България сивата икономика се мери по специфичен индекс, изработен от АИКБ, а КНСБ е партньор. Според този индекс неформалната икономика е около 30 процента, плюс-минус 2-3 процента нагоре-надолу, за разлика от недекларирания труд или недекларираната заетост, която по данни пък на Международната организация на труда (МОТ) е някъде около 16 процента. Това каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров на конференция "Неформална икономика и недеклариран труд - международни, европейски, национални измерения и добри практики", организирана от синдиката.

По оценки на КНСБ средно между 1 и 2 милиарда лева годишно се губят от осигурителни вноски, които не се внасят. На европейско ниво се говори за борба с недекларирания труд, а на глобално ниво - за формализиране на неформалната икономика, като при формализирането има и стимули, и санкции, докато при другия подход повече санкции.

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички. Губи цялото общество, тъй като намалените приходи от данъци и осигуровки ограничават възможностите на държавата да инвестира в жизненоважни публични системи като здравеопазване, образование, социална система, коментира министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който се включи в конференцията. Губят работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства заради неплатени данъци и осигуровки, но в бъдеще с доходите си от обезщетения и пенсии, те ще бъдат на ръба на оцеляването. Според министъра губят коректните работодатели, които търпят негативите на нелоялната конкуренция, а така и некоректните, защото те поради затруднен достъп до финансиране, не са склонни да инвестират в подобряване на условията на труд, обучение и квалификация, а това води до ниска производителност на труда, повишен трудов травматизъм и високо текучество на персонал.

Димитров припомни и тезата на синдиката, че плоският данък не е довел до изсветляване на икономиката в България. Той изтъкна, че когато се изследва сивата икономика, важна е методиката, която се ползва за измерването на недекларирания труд. Председателят на КНСБ цитира данни, според които недекларираният труд в ЕС в частния сектор средно за страните е 11,6 процента, докато данните на Световната банка за сивата икономика показват, че тя е средно 18 процента. Около 25 милиарда евро губи ЕС заради компании, които оперират в сивия сектор. Над 60 процента от заетите в световен план (над два милиарда души) са в неформалната икономика. Не е за подценяване финансовият ефект от липсата на вноски - както в данъчната, така и в осигурителната система, каза Пламен Димитров.