Съветът на ЕС подкрепи днес предложението на Европейската ковмисия за изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище, съобщи пресслужбата на ЕК.

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големите обеми от данни. Те носят ползи на обществото в много области - от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници, до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Съветът одобри създаването на съвместно дружество за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC), което ще обедини силите на 25 държави от ЕС, ще изгради инфраструктура за високопроизводителни изчисления и данни, и ще подкрепя научни изследвания в тази област.

Еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел отбеляза, че така ще бъде даден тласък чрез системата на обществените поръчки за изграждането на конкурентоспособна верига за обработка и доставка на данни. По нейните думи ще бъдат осигурени по-големи възможности на европейските академични среди, промишлеността, малките и средните дружества и администрацията, като им се предостави достъп до ресурси, услуги и средства за подобряване на техните умения в областта на цифровите технологии и иновациите.

Съвместното дружество за европейски високопроизводителни изчислителни технологии ще бъде създадено през ноември и ще работи до края на 2026 година. Сътрудничеството е от решаващо значение за конкурентоспособността и независимостта на ЕС в основаната на данни икономика. Промишлеността в ЕС днес ползва над 33 на сто от високопроизводителните изчислителни ресурси в световен мащаб, но доставя само пет процента от тях.

EuroHPC ще разполага с бюджет от един милиард евро, половината осигурени на ЕС, а останалите - от участващите държави. Допълнително над 400 млн. евро ще бъдат осигурени от частни партньори.

Ще бъдат купени и внедрени два суперкомпютъра, попадащи в челната петица в световен мащаб, както и на най-малко още два други, които днес биха попаднали сред най-добрите 25 в света. Тези машини ще бъдат свързани със съществуващите национални суперкомпютри, като потребителите ще могат да ги ползват в повече от 800 научни и промишлени области на приложение.

Ще бъде осигурена подкрепа за изграждането на европейска мрежа от суперкомпютри, промишлеността ще бъде насърчена да доставя технологии и да осигурява достъп до суперкомпютърни ресурси на голям брой потребители, в много области на приложение.

Към съвместното дружество засега се присъединяват Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Следващи стъпки

Съвместното дружество ще заработи в следващите седмици, след като бъдат посочени представителите на ЕК, държавите от ЕС и частните партньори, които ще съставят управителен съвет и промишлен и научен консултативен съвет.

ЕК предлага в съвместното дружество да бъдат вложени 2,7 милиарда евро до 2027 г. С това допълнително финансиране ще бъдат осигурени суперкомпютри от световна класа, които да бъдат широко използвани.

Контекст

Европейските граждани вече ползват във всекидневието си суперкомпютърни приложения. Например при разработването на нови лечения се разчита до голяма степен на високопроизводителни симулации, за да се разбере естеството на болести като рак, сърдечни заболявания, Алцхаймер и редки генетични смущения.

В областта на киберсигурността и отбраната суперкомпютрите намират приложение за разработването на ефикасни технологии за кодиране, а в съчетание с изкуствения разум - за разбиране и отразяване на кибератаки. Те се използват също за изследване на последиците от измененията в природата и за прогнози за времето.

За промишлеността и дружествата суперкомпютрите могат значително да съкращават времето за проектиране и производство на изделията, ускоряват разработването на нови материали, намаляват разходите и увеличават ресурсната ефективност. Например производството на автомобили може да бъде съкратено от 60 на 24 месеца, като бъдат повишени безопасността и удобството на пътниците.