В настоящия момент минималната работна заплата у нас се определя административно, с ПМС, без да се отчитат обективни икономически фактори. Ние предлагаме нов модел, съобразен с производителността на труда, с инфлацията и ръста на икономиката, който е по-справедлив и ограничава несъразмерното увеличаване на възнагражденията. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред телевизия "Блумбърг".

Според него, увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 10 % през 2019 година ще даде отражение на размера на заплатите в частния сектор, тъй като и двата сектора се конкурират на пазара на труда.

"Човешките ресурси са много важни за правенето на бизнес, може да се намалят инвестициите или други разходи, но трябва да се помисли за увеличаването на възнагражденията", посочи той.

Ръстът заплатите, по думите на Иванов е очакван, но обявеното увеличение в бюджетната сфера няма да е премерено.

"В момента ние сме в етап на икономически ръст, но според цикличността на икономиката трябва да се помисли и за времето на спад. Когато по време на икономически растеж се увеличават заплатите, трябва да се вземат необходимите мерки за реакция и по време на криза, когато също ще се изплащат с това увеличение. Сега е момента да се оптимизира държавната администрация, да се електронизира работата й, да се намалят определени разходи и да се съкрати на места персонал, за да се посрещне следващия етап. Много по-трудно е да се изпълняват политиките по увеличение на възнагражденията по време на криза".

На предстояща кръгла маса за на нов модел за договаряне на работната заплата, организирана от АИКБ, той ще се представи като следствие от изпълнението на проект на асоциацията, с този модел се цели да се реши проблема с несъразмерното увеличаване на заплатите без да се отчитат обективни икономически показатели, обясни още Иванов.

"Към настоящия момент минималната работна заплата се определя с постановление на МС, всяка година се актуализира и не е обвързана с ръста на икономиката и с ръста на производителността.Ние предлагаме модел, който отчита основно ръста на производителността и на инфлацията, за договаряне, а не административно определяне на работната заплата по браншове, което ще намали натиска върху пазара на труда и ще реши проблемите за несъразмерното увеличаване на възнагражденията за ниско квалифицирания персонал".