Внесеният от името на правителството в Народното събрание законопроект за колекторските фирми съдържа лобистки предложения, смятат от Асоциацията за защита на потребителите (АЗП). В съобщение до медиите от организацията настояват законопроектът да бъде оттеглен, защото не покрива напълно дейността на колекторските фирми и не е насочен към цялостно регулиране на дейността им.

"С чл. 2 банките продължават да са извън обхвата на законопроекта. Ипотечните и потребителски банкови кредити и задължения представляват основния дял от изкупените от колекторски фирми вземания. Освен това продължават и усилията за осигуряване на господстващо положение на тези фирми на пазара за изкупуване на задължения", посочват от АЗП.

Прави впечатление, че е запазено дори проблематичното заглавие - "Закон за събиране на вземания по потребителски договори". С него ясно се заявява, че обхватът на този проектозакон се ограничава до комуналните задължения и потребителски кредити от фирми за бързи кредити, коментират от АЗП.

Предложеният законопроект не посочва и ясни критерии, на които трябва да отговарят фирмите за събиране на дългове, което позволява заобикалянето на закона, смятат още от организацията.

От Асоциацията отбелязват, че България е задължена по силата на членството си в ЕС да транспонира всяка директива в националното законодателство, а вместо това "се предлагат поредните половинчати решения, обслужващи нечии интереси".