Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и смята, че законопроектът следва да бъде разглеждан като приоритетен, предвид малкото време за подготовка до старта на масовото пенсиониране на жените, родени след 1959 г. Това е записано в позиция на АИКБ, съобщиха от работодателската организация.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава онлайн на 7 декември от 14.00 ч., като ще обсъди проекта за промени на КСО, внесен от министъра на труда и социалната политика, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Според АИКБ добрите решения, предложени с настоящия законопроект, могат да бъдат допълнени в обозримо бъдеще с нов, добре подготвен и широко обсъден законопроект, като в него се включат мултифондове, като от организацията изтъкват, че осигурените хора трябва да имат възможност за поетапно прехвърляне на дяловете си в по-ниско рисков портфейл с приближаване на пенсионната възраст.

От АИКБ искат и уреждане на въпроса за това евентуално прехвърляне от втория към първия стълб (от ДЗПО към НОИ) да бъде до последния момент преди пенсиониране, като така според организацията се гарантират основни права на осигурените хора и най-вече възможността да направят обективен и информиран избор.

"Единственото справедливо решение относно срока/ограничението за избор на една или две пенсии е да се даде право на хората да избират дали да си прехвърлят парите от универсалните фондове (или да получават две пенсии) към момента на пенсиониране. Едва тогава те ще знаят със сигурност имат ли необходимия стаж за пенсиониране от фонд "Пенсии" на ДОО, имат ли достатъчно средства в универсалните фондове, както и кое би било реално (а не хипотетично в някакъв бъдещ момент) най-изгодно за тях самите (а не за средностатистическия осигурен)", посочват от АИКБ. Според организацията ощетени при предлаганите в представения за обществено съгласуване законопроект срокове за избор "на сляпо" биха били хората, които са се осигурявали на минимален осигурителен доход. Те биха изгубили своите средства, ако ги прехвърлят от универсален фонд в Сребърния фонд, защото пенсията от фонд "Пенсии" на ДОО няма да бъде увеличена, а предвид минималния й размер тя не може да бъде намалена, посочват от АИКБ. В случай че такива хора запазят средствата си в универсалния фонд, те биха могли да ги изтеглят при пенсиониране еднократно или разсрочено. Според Асоциацията ощетени биха били също и хората с непълен осигурителен стаж, както и наследниците на починалите осигурени.