Общият индекс на цените на производител в промишлеността през март 2019 г. нараства с 4.6 на сто в сравнение със същия месец на 2018 година, съобщи Националният статистически институт. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7 на сто, и в преработващата промишленост - с 4.2 на сто, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 1.9 на сто.

В преработващата промишленост по-съществено покачване на цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - със 7.9 на сто, производството на основни метали - със 7.4 на сто, и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.9 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през март 2019 г. се покачва с 0.7 на сто спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2 на сто, в преработващата промишленост - с 1.4 на сто, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава спад с 1.6 на сто.

По-съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при производството на основни метали - с 4.2 на сто, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.4 на сто, докато понижение е регистрирано при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.8 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.6 на сто.