Пред вестник “Льо Монд“ Трише казва, че проблемът с бюджетния дефицита рискува да постави благонадеждността на почти всички държави под въпрос, предаде Агенция КРОСС. През тази година дефицитът на целия ЕС се утрои поради сериозната икономическа рецесия. Според прогнозите на Европейската комисия, през идната 2010 година България ще е единствената държава в Общността, която ще спази предвидената горна граница за бюджетен дефицит от 3% от БВП.