През март кредитирането в България запазва своята тенденция от последните месеци и продължи да расте с бързи темпове. В края на месеца годишното увеличение при жилищното кредитиране е 9,1% и значимо изпреварва ръста в другите сегменти - заемите за потребление и за бизнеса, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Инвестор. Така, към 31 март отпуснатите от банките жилищни заеми достигат 9,653 млрд. лева.

За сравнение, през февруари годишният ръст на жилищните заеми беше 8,5%, а годишното увеличение през януари - 8,2%.

Строителният бум, растящите цени на имотите, както и все още ниските лихви по кредитите активизира търсенето на заеми, което принуждава банките да влизат в остра конкуренция.

В началото на годината управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск.

По думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество".

В централната банка отчитат, че кредитите за домакинствата и фирмите, които ги обслужват, към 31 март са 19,974 млрд. лева и за една година се увеличават с 6,3% (6,1% годишно повишение през февруари 2018 година).

Потребителските заеми възлизат на 7,919 млрд. лева и се увеличават със 7,2% спрямо март 2017 г. (6,9% годишно повишение през февруари 2018 година).

На годишна база другите кредити намаляват с 5,8% (2,3% годишно понижение през февруари 2018 г.), като достигат 1,111 млрд. лева.

БНБ обяви, че заемите за бизнеса нарастват с 2,3% на годишна база и в края на миналия месец достигат 31,451 млрд. лева (2% годишно повишение през февруари 2018 г.).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2,421 млрд. лева и в сравнение с март 2017 г. се увеличават с 64,5% (53% годишно повишение през февруари 2018 година).