Русия е изправена пред нарастваща инфлация и бягство на капитали. Икономиката на страната е на път да се свие с повече от 10% през 2022 г., което е най-големият спад в брутния вътрешен продукт от годините след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., каза по-рано тази седмица бившият финансов министър Алексей Кудрин, сега председател на Сметната палата.

На този фон Русия е пред угрозата да изпадне в неплатежоспособност (дефолт) по външния си дълг за пръв път от повече от век, след като на 4 април извърши плащане по две суверенни облигационни емисии в рубли, а не в долари, както беше задължена да направи, съгласно условията на инструментите.

Ситуацията може да се промени, ако Русия плати в долари преди изтичането на 30-дневния гратисен период - 4 май.

На 4 април Русия трябваше да изплати 649 милиона долара на притежателите на две от нейните държавни облигационни емисии, но Министерството на финансите на САЩ блокира превода, като попречи на Москва да използва своите замразени валутни резерви за обслужване на дълга си.

Измисляйки алтернатива, Русия постави еквивалента на тези плащания за притежатели на облигации от т. нар. неприятелски държави в рубли в специални сметки в своя национален депозитар за сетълмент.

Световните агенции съобщиха във вторник, че Комитетът за определяне на кредитни деривати (EMEA Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) е бил сезиран от инвеститори дали е възникнала ситуация за потенциално неплащане по облигациите в твърда валута на Русия, което вероятно ще доведе изплащането на милиарди долари застраховки за неизпълнение. Ако комитетът реши, че се е случило кредитно събитие (несъстоятелност, неизпълнение на плащането или преструктуриране на дълг), изплащането ще бъде задействано. Суапите за кредитно неизпълнение (Credit Default Swaps - CDS)* са начин за застраховане на купувача на книжата срещу излагане на специфични рискове, в този случай неизпълнението от страна на Русия по нейния дълг.

Външният държавен дълг на Русия, включително на държавните компании, възлиза на около $226 млрд. Някои наблюдатели смятат, че дефолтът автоматично би стартирал процедури за конфискация на руски активи за сметка на дълга. Например танкери с руски петрол, отбеляза Ройтерс (Reuters).

Русия може да бъде принудена да извършва плащания в рубли и по банкови сметки в страната, което според Министерството на финансите на страната би било алтернатива. Това обаче би означавало неизпълнение на задълженията.

Русия има средствата и способността да се издължи - получава милиарди щатски долари като приходи от износ на енергийни ресурси и докато около половината й валутни резерви са замразени, тя има стотици милиони, които не са.

Предвид тези приходи руското правителство изтъква, че разполага със средства за изплащане на кредиторите.

"Руското правителство има възможността, ако реши, да изплаща дълговите си задължения във валутите, предвидени в договорите", каза Морган Финкелщайн, говорител на Министерството на финансите, цитиран от Блумбърг (Bloomberg).

Но Русия твърди, че ръцете й са вързани, а Министерството на финансите заплаши да се обърне към съда заради невъзможността да получи достъп до долари за плащане на чуждестранни инвеститори.

"Ако Русия не успее да организира плащания към притежателите на облигации в рамките на гратисния период и не се кредитират долари по сметките, това означава неизпълнение", каза Луц Рогмайер, главен инвестиционен директор на базираната в Берлин Capitulum Asset Management, цитиран от Ройтерс.

Всъщност САЩ осуетиха възможността Русия да плати в понеделник, 4 април, на притежателите на своя държавен дълг над 600 милиона долара от резервите си, държани в американски банки - това беше ход, с който Вашингтон засили натиска върху Москва, като затвори единствената останала вратичка (виж по-долу).

Какъв тип дефолт се очертава?

Просрочие на плащане е неплащане на главница, лихва или други дължими суми след изтичане на гратисния период, според формулировка на Международния валутен фонд.

Съществува обаче и технически дефолт, дължащ се например на административни грешки, които обикновено се разглеждат от участниците на пазара като незначителни и бързо отстранявани.

Правни експерти смятат, че плащането в различна от договорената валута, в този случай рубли, представлява неизпълнение.

Русия обаче отхвърли идеята, че е стигнала до неизпълнение на задълженията си.

"На теория може да се създаде ситуация на дефолт, но това би било чисто изкуствена ситуация", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в сряда. "Няма основания за истинско неизпълнение."

Кой ще обяви, че е налице дефолт

Неизпълнението е фактическо състояние, а не кредитен рейтинг, въпреки че пазарите често очакват агенциите за кредитен рейтинг да обявят, че е настъпило неизпълнение.

S&P, давайки на Русия рейтинг "селективно неизпълнение", изрази съмнение, че инвеститорите ще могат да конвертират плащанията от рубли в доларова равностойност или че правителството ще конвертира тези плащания в рамките на 30-дневния гратисен период.

Русия може би е в дефолт по деноминираните в долари облигации, след като е извършила плащания по тях в рубли, според Moody's.

Тъй като големите рейтингови агенции прекратиха оценките си за Русия, не е напълно ясно по какъв начин могат да бъдат направени съобщенията по-нататък.

Ще загубят ли парите си инвеститорите

Не е задължително, но повечето инвеститори ще трябва да преминат през продължителна съдебна битка, за да се опитат да получат парите, които им се дължат, отбелязва National Public Radio (NPR).

Въпреки че Русия не е голям емитент на външен дълг, големи хедж фондове и мениджъри на активи, включително Invesco и PIMCO, купиха облигации. Русия има 15 облигационни емисии в обращение, деноминирани в долари и евро, и като цяло те са на стойност около 40 милиарда долара, според банката Morgan Stanley.

Какво се случва след евентуален дефолт: има ли шансове Русия

Дългове, застрашени от неизпълнение или вече в неизпълнение, често се изкупуват от фондове, специализирани за действие при "бедствени" ситуации или с надеждата за печалба, когато в крайна сметка бъде договорено преструктуриране, или такива, които искат да водят съдебни дела в опит да получат обезщетение или запор на активи на длъжника.

Съдебните спорове и изземването на активи обаче са продължителни и скъпи процеси, отбелязва Ройтерс. Много предишни опити бяха неуспешни, като например намерението на кредиторите да задържат станалия известен аржентински военноморски кораб "АРА Либертад" (ARA Libertad) през 2012 г. заради неизпълнение по дълг.

"Разбира се, че ще се съдим, защото сме предприели всички необходими стъпки, за да гарантираме, че инвеститорите ще получат своите плащания", каза финансовият министър на Русия Антон Силуанов в интервю за в. "Известия" .

"Ще представим в съда нашите платежните нареждания, които потвърждават усилията ни да плащаме както в чуждестранна валута, така и в рубли. Процесът няма да е лесен. Ще трябва много активно да докажем нашата теза, въпреки всички трудности."

Силуанов не уточни какви са правните възможности на Русия и не каза къде може да се проведе съдебно заседание.

Голяма част от дълга на Русия е регистриран в Обединеното кралство, където е вероятно да се водят повечето съдебни битки.

Въпросните облигации са издадени съгласно английското законодателство, което позволява на кредитополучателя да се защитава, като твърди, че външна сила е направила невъзможно изпълнението на задълженията, така че съдът може да отложи плащането, смята Миту Гулати, професор по право в Университета на Вирджиния.

Дефолтът ще има по-широки последици

Вече стана дума за суапите за кредитно неизпълнение. Специална комисия ще вземе решение дали е настъпило събитието "неплащане". Такова решение обаче обикновено се взема след изтичане на гратисния период. В Русия има неизпълнени договори за CDS на стойност около 6 милиарда долара, отбеляза Ройтерс.

Москва може едностранно да обяви мораториум - временно или постоянно спиране на плащанията.

На 29 март 1990 г. правителството на Андрей Луканов (в случая самият той) обяви мораториум по външния дълг на България - за повече от 11 млрд. долара - към частни и официални кредитори, съответно Лондонския и Парижкия клуб. Последва пълна икономическа и финансова изолация на страната ни и години преговори с двете групи кредитори за преструктуриране (и изплащане) на задълженията.

По принцип, според МВФ мораториумът може да бъде обявен с официално съобщение (както най-напред направи Андрей Луканов) или със закон, независимо от пропуснатото плащане; преди или след съответно фактическо неизпълнение на плащането.

Правителството може да обяви мораториум като временна мярка за спиране на плащанията, преди да започне преструктуриране на дълга, както направиха Мексико през 1982 г. и България през 1990 г.

Обявяването на мораториум също е един от поводите за потенциално задействане на договорите за CDS.

Русия ще бъде в неизпълнение за може би десетилетие. Това означава липса на достъп до международните капиталови пазари, много високи разходи за заеми дори от китайците, никакви инвестиции, никакъв растеж, нисък стандарт на живот. Това е ужасна перспектива за Русия и руснаците", каза стратегът на Bluebay Asset Management Тим Аш, цитиран от Блумбърг.

Само факти и последици

На 4 април Русия трябваше да плати главница от 552 милиона долара по настъпил падеж на облигационна емисия, като Министерството на финансите преди това изкупи в рубли около 1,5 милиарда долара от емисията. Друго плащане на купон от 84 милиона долара по облигацията с падеж 2042 г. беше дължимо на същата дата. Тече 30-дневен гратисен период за дължимите плащания. Като цяло Русия има 15 еврооблигационни емисии с номинална стойност от 40 милиарда долара.

На 6 април Министерството на финансите на Русия заяви, че не е в състояние да обработи плащания за близо 650 милиона долара за своите еврооблигации с падеж 2042 г. в щатски долари, тъй като транзакцията беше отхвърлена от чуждестранни банки - банката-кореспондент не позволи плащането да се извърши в долари.

Министерството отбеляза, че вместо това е прехвърлило пълното плащане в рубли във вътрешния национален депозитар за сетълмент и "смята задълженията си за изпълнени изцяло".

Плащането във валута, различна от щатски долари, би означавало, че Русия сега е в ситуация на обратно броене към дефолт до края на 30-дневния гратисен период, който изтича на 4 май.

На 9 април S&P Global Ratings понижи рейтинга на Русия в чуждестранна валута от CC/C на SD/SD, което означава "селективен дефолт".

Русия вече беше на ръба на фалита на 16 март, когато страната трябваше да плати лихви в долари. Въпреки че много фактори показваха неизпълнение през този ден, Руската федерация все още беше в състояние да извършва валутни плащания благодарение на изключение от санкциите на САЩ в сила до 25 май 2022 г. Изключителен лиценз на Министерството на финансите на САЩ позволяваше на инвеститорите да получават плащания по руски суверенни еврооблигации до посочения краен срок.

Но на 5 април Вашингтон реши да затвори тази вратичка и забрани на Русия да извършва плащания в долари по държавния дълг от сметките на руски институции в американски банки.

Така Министерството на финансите на САЩ избра конфронтацията, както отбелязва Intellinews. От началото на инвазията в Украйна Централната банка на Русия е похарчила 25 милиарда долара за стабилизиране на рублата. Това е почти 10% от приблизително 300 милиарда долара резерви, които остават блокирани от общо 604 милиарда долара. Миналата седмица Министерството на финансите потвърди, че златни резерви на Русия на стойност 136 милиарда долара са обект на вторични санкции, тъй като Западът се опитва да затвори вратичките в рамките на наложените тежки санкции.

Когато Руската федерация изпадна в неплатежоспособност през 1998 г., това отпуши спирала на бърза инфлация, девалвация на рублата и финансова изолация на международните пазари. Тогава обаче страната не успява да изплати вътрешните си дългове, а последната дупка във външните плащания е през 1917 г.

Русия вече е блокирана на международните пазари на заеми поради западните санкции, но дефолтът ще означава, че няма да може да си възвърне достъпа, докато заемите не бъдат напълно изплатени и всички правни дела, свързани с неизпълнението, не бъдат разрешени.

Дори санкциите срещу Руската федерация да бъдат премахнати в близко бъдеще, репутацията й на финансовите пазари пак ще бъде накърнена.

*Суапи за кредитно неизпълнение - чрез закупуване на суапа, купувачът прехвърля риска от евентуално просрочване на плащания по дългови ценни книжа. Плащанията се извършват на продавача на суапа. В замяна на това, продавачът се съгласява да изплати дълга на третата страна, ако тази страна не изпълни задълженията по кредита. Така суапът за кредитно неизпълнение е един вид застраховка срещу неплащане.

Купувачът на суап за кредитно неизпълнение получава кредитна защита, като се има предвид, че продавачът на суапа гарантира кредитоспособността на дълговата ценна книга. По този начин, рискът от неизпълнение на задълженията се прехвърля от притежателя на ценните книжа с фиксирана доходност върху продавача на суапа.