Руското правителство е подготвило предложения за възстановяване на част от разходите за производство на хляб и хлебни изделия и подготвя мерки за подкрепа на млечната индустрия. Това съобщи ТАСС, като се позова на пресслужбата на вицепремиера Виктория Абрамченко.

"Изготвени са съгласувани предложения за възстановяване на част от разходите за производство на хляб и хлебни изделия. Освен това се разработват мерки за подкрепа на млечната индустрия, за да се предотврати покачването на потребителските цени", се казва в съобщението.

Приключило е съгласуването на допълнително субсидиране на заеми при облекчени условия на земеделски производители. "Добивите, непрекъснатите доставки на храни и наблюдението на потребителските цени са под специален контрол на правителството. Вече са предприети първите мерки за подкрепа на агропромишления комплекс в настоящата икономическа ситуация. Допълнителни мерки, включително в особено чувствителни подотрасли и направления, ще бъдат взети в близко бъдеще. Обмисля се и допълнително финансиране за преференциално закупуване на селскостопанска техника чрез инструменти за агролизинг в размер на най-малко 10 милиарда рубли", каза Абрамченко, цитирана в съобщението.

Както се припомня от пресслужбата на Абрамченко, правителството вече е отпуснало първите средства за подкрепа на програмата за преференциално кредитиране на земеделски производители в размер на 5 милиарда рубли. С друго постановление на правителството земеделските производители получиха право на шестмесечна отсрочка на плащанията по преференциални инвестиционни заеми, договорите за които изтичат през 2022 г. За краткосрочните заеми при облекчени условия, чийто срок също изтича през 2022 г., е възможно удължаване на срочността по кредитите с още една година.