Министерството на финансите на Русия предложи да изкупи обратно еврооблигациите си за 2 милиарда долара с падеж на 4 април в рубли, а не в долари. 

Офертата на финансовото министерство засяга най-голямото плащане на дълг от Русия тази година.

МФ на Руската федерация публикува и офертата си:

а) облигациите се изкупуват на цена 100% от номиналната стойност;

б) от 16:00 ч. на 29 март 2022 г. до 17:00 ч. на 30 март 2022 г. притежателите на облигациите, които ще бъдат изкупени, изпращат до Националния депозитар за сетълмент на Русия (National Settlement Depository - NSD) искания за прехвърляне на облигациите по сметката на МФ на Русия в NSD. Изпращането на искането потвърждава съгласието на притежателя на облигацията да я представи за обратно изкупуване от МФ на Русия и означава приемане на тази публична оферта;

в) плащането на стойността на облигациите, които ще бъдат изкупени, включително натрупания лихвен купон към датата на плащане, ще бъде извършено на 31 март 2022 г. във валутата на Руската федерация (в офертата думите също са подчертани - б.р.) по официалния обменен курс на Банката на Русия (Централната банка - б.р.) на посочената дата.

Задълженията по облигациите, изкупени от Министерството на финансите на Русия, ще бъдат признати за погасен предсрочно.

В съобщението се казва, че МФ на Русия си запазва правото да променя условията за обратно изкупуване на облигациите.

Москва на няколко пъти определи наложените тежки икономически санкции като "икономическа война". В отговор по силата на президентски указ притежателите на външен дълг на руски емитенти ще получават плащания по него в рубли и ще могат да ги конвертират в оригиналната валута на плащане само с разрешение на властите.

В допълнение чуждестранните фирми ще трябва да плащат за руския газ в рубли, а не в долари или евро въпреки договорените условия.

"Важно е да се отбележи, че това е търгово предложение, а не окончателно решение тези облигации да бъдат изплатени в рубли. Може би руските власти искат да оценят готовността на инвеститорите да приемат плащане в рубли?", каза кредитният анализатор на Seaport Global Химаншу Порвал, цитиран от Reuters.

Тим Аш от BlueBay Asset Management, който не е притежател на облигации, каза, че този ход е част от борбата на руската централна банка и министерството на финансите, "за да отблъсне фалит и да стабилизира пазарите и рублата".

"Мисля, че това ще позволи на руските инвеститори да получат плащането", каза  мениджър на фонд, добавяйки, че това ще им помогне, като се има предвид, че Euroclear* блокира плащанията в долари към руската клирингова система.

В съобщението си Министерството на финансите не казва колко от облигациите, по които са дължими 2 милиарда долара, смята да изкупи обратно, или какви биха могли да бъдат действията му, ако притежателите на облигации откажат да приемат офертата.

Облигацията има 30-дневен гратисен период и няма провизии за плащания в алтернативни валути, отбеляза кореспондентската банка JPMorgan.

Според базата данни Refinitiv eMAXX, която анализира публичните документи, големи мениджъри на активи като Brandywine, Axa, Morgan Stanley Investment Management, BlackRock наскоро са били сред притежателите на облигации, плащания по които  предстоят на 4 април, съобщи Ройтерс.

*Euroclear е базирана в Белгия компания, специализирана в сетълмента на сделки с ценни книжа, както и в съхраняването и обслужването на финансови активи (попечителски услуги).