Времето е пари, а по време на криза, каквато се разразява в момента, получените пари навреме са повече от важни - за бизнеса те са жизненоважни.

 "Затварят заведенията, фитнес залите, спират се организираните пътувания, полетите са намалели с 80%, ...", това са само част от заглавията, които четем всеки ден. Компенсациите за потърпевшите от няколкото последователни спирания на дейността, вследствие от пандемията, обичайно се оказват или забавени, или пък недостатъчни.

Проучване на Dir.bg сред четирите най-големи работодателски организации в страната (Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България) показа ясно, че в кризисни ситуации, като настоящата, от първостепенно значение е бързината, с която помощта стига до тези, които се нуждаят от нея.

А по-важни дори и от размера на финансовата подкрепа се оказват максимално улеснения процес и предвидимостта.

Снимка: istock by Getty Images

Програма, отговаряща на тези изисквания, разработена от държавата в лицето на Българската банка за развитие, са портфейлните гаранции в подкрепа на микро-, малките, средните и големите предприятия, пострадали от пандемията от СOVID-19. Чрез банките средствата достигат лесно и бързо до бизнеса. УниКредит Булбанк е една от банките, подписали споразумение за удължаване на срока на програмата.

"УниКредит Булбанк въведе автоматизиран процес за разглеждане и одобрение на трансакциите, инициирани по програмата, което ни позволи значително да скъсим времето за одобрение, като се улесни и ускори за клиентите достъпа до финансиране", обясниха експерти от финансовата институция.

Бързо одобрение за кредит

Основно предимство на програмата е улесненият достъп до финансиране. Благодарение на автоматизирания процес на разглеждане на документите на кандидатите за кредит процедурата за одобрение е максимално бърза. От друга страна, фактът, че кредитната линия е гарантирана от държавата, дава възможност на банката да намали изискванията за обезпечение. Така, например допустимо обезпечение е за максимум 50% от размера на кредита.

Важно е да отбележим, че инструментът е приложим за компании с дейност от всички икономически сектори, а при включване в програмата клиентите получават и ценова отстъпка.

Повече информация за програмата бизнесът може да получи от сайта на УниКредит Булбанк.

*Maтериалът е подготвен за UniCredit BulBank