Българското правителство ще поеме нов 5-годишен дълг за 200 млн. лева през следващата седмица.

Българската народна банка обяви, че на 13-ти януари ще бъде проведен аукцион за емитирането на нови 5-годишни лихвоносни държавни облигации на стойност 200 милиона лева.

Според условията, определени от Министерството на финансите, книжата са от отворен тип с фиксиран годишен лихвен процент от 0,01% и ще представляват 1827-дневна емисия с началото от 15-и януари 2020-а година и с падеж на 15-и януари 2025-а година.