Европейската сметна палата разкритикува оценката за устойчивостта на банките, направена от Европейския банков орган. Според одиторите - евентуалните рискове, заложени при проверката на устойчивостта на европейските банки, не са били достатъчно сериозни.

Учебните сътресения на европейските банки са били по-леки, отколкото действителните, настъпили при финансовата криза от 2008 година, смятат от Европейската сметна палата. Според тях приложеното неблагоприятно развитие не отразява напълно всички важни постоянни заплахи за финансовата система в ЕС.

При разработването и извършването на проверките Европейският банков орган е разчитал основно на националните надзорни власти, тоест централните банки, но не е разполагал с възможности и не е могъл да упражнява ефективен контрол.

От 2011 г. банковият орган извършва тестове за устойчивост, за да оцени готовността на банките за сътресения, например тежка рецесия, срив на фондовия пазар или загуба на доверие в тяхната дейност.

Според Европейската сметна палата резултатите от изпитанията са не толкова заради доброто състояние на част от банките, колкото заради недостатъчната тежест на стрес теста. Освен това в тестовете не са включени всички банки, при които има потенциален риск.