Застрахователните компании в Европейския съюз (ЕС) ще могат по-лесно да предоставят финансиране на компании, включително малки и средни предприятия.

Облекчението е включено в нови правила по директивата на ЕС Платежоспособност II, която регулира дейността на застрахователните компании, съобщават от пресслужбата на Европейската комисия (ЕК). 

На застрахователите в момента им е скъпо да предоставят финансиране на малки и средни предприятия, особено под формата на дългосрочни капиталови инвестиции и частен дълг, предвид настоящото равнище на капиталовите изисквания, отбелязват от ЕК.

Застрахователите, които предоставят финансиране чрез такива инструменти, сега ще могат да се възползват от по-ниски капиталови изисквания, които следва да помогнат за мобилизирането на инвестиции от частния сектор - ключова цел на Съюза на капиталовите пазари.

Въвежда се и опростяване за изчисляването на капиталовите изисквания на застрахователните дружества, както и се уеднаквяват правилата за банковия и застрахователния сектор. Това ще намали регулаторната тежест за застрахователите без да застрашава безопасността на сектора, посочват от ЕК.

Предвиждат се по-нататъшни ревизии от техническо естество в делегирания регламент, за да се гарантира, че правилата работят. До края на 2020 г. трябва да се извърши по-фундаментален преглед на Платежоспособност II. Подготвителната работа за този преглед вече е в ход, посочва се в съобщението на Комисията.