Държавни дългови книжа за 200 милиона лева се очаква да бъдат продадени от финансовото министерство. Новият дълг ще бъде поет чрез емисията от 10.6-годишни облигации и е в рамките на задълженията, които страната ни поема заради сделката за изтребителите Ф-16. Към момента вече е поет над 500 милиона лева нов дълг, който е малко над половината от ограниченията, заложени в бюджета за тази година.

Заради договора със САЩ за придобиването на самолетите бюджетът беше актуализиран от депутатите на 19 юли.

Поемането на нов дълг заради сделката за изтребителите няма да навреди на показателите на България, необходими за влизане във валутно-курсовия механизъм - т.нар. чакалня за еврозоната ERM II. Това заяви в интервю за БНР изпълнителният директор на Българската агенция за кредитен рейтинг Христо Михайловски. По думите му - оценката на шестте банки, направена от Европейската централна банка, е положителна, а двете банки, които трябва да укрепят капитала си, ще се справят с препоръките, макар и това да отнеме време.

Пред БНР той коментира още дали двете банки, които имат необходимост да укрепят капитала си, ще се справят:

"Действително резултатите са положителни, имайки предвид и стрес тестовете, които бяха проведени през 2016 г. Имаме едно по-добро развитие по отношение на стабилността на банковата система. Другото, което искам да кажа е, че този утежнен сценарий, за който се говори, на базата, на който се смята необходимостта от допълнителен капитал, всъщност той не може да бъде индикативен за състоянието и развитието на банковата система, защото това е един много тежък сценарий за икономическо състояние на страната. Вие знаете, че една от причините ние да искаме този преглед и стрес тест е всъщност влизането ни в Банковия съюз и всъщност, което е част от валутния механизъм ИЕРЕМ 2. А пък от друга страна знаете, че изискванията за ИЕРЕМ 2 са доста сериозни по отношение на макроикономика, които България ги покрива, така че това е хипотетично по-скоро по някакъв начин развитие. В никакъв случай не може да бъде индикативно  състоянието на банковата система и за евентуално бъдещо развитие на икономиката".

Той коментира също и въпроса дали има активности, които са необходими от страна на регулатора в лицето на БНБ:

"Ако се прегледат числата, ще се види, че изходното съотношение, което е на базовия собствен капитал, което е направено първоначално, се вижда, че на четирите банки ДСК, УниКредит Булбанк, ОББ и ЦКБ намалява съвсем малко, след като се направи преглед на качеството на активите от ДЦБ. Т.е те са направили една много добра оценка...".